اخبار برگزیده

زاهدان کسب رتبه اول جشنواره رضوی در استان

شهرستان زاهدان رتبه اول تعداد شرکت کنندگان در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی را از آن خود کرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان با اشاره به شرکت 2234 نفر در این جشنواره گفت : از این تعداد 1347 نفر مربوط به مسابقه مکتوب و 887 نفر مربوط به مسابقه اینترنتی است که شهرستان زاهدان در هر دو شیوه مکتوب و اینترنتی مقام اول را در استانب کرد.

محمدی همچنین گفت : درمسابقه مکتوب و رده کتابخانه ای هم ، کتابخانه های امام حسین ، آیت ا... کفعمی و شهید شوشتری به ترتیب با 417 ، 258 و 204 نفر شرکت کننده در رتبه های اول تا سوم استان قرار گرفتند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان با اشاره به اینکه شهرستان زاهدان در بخش خانوادگی هم رتبه دوم را بعد از شهرستان چهابهار از آن خود کرده است گفت : شهرستان چابهار با 57 خانواده ، زاهدان با 14 خانواده و شهرستان سراوان با 12 خانواده بیشترین تعداد شرکت کننده را در این جشنواره دارد.

محمدی گفت: برای هفتمین جشنواره کتابخوان رضوی 6 عنوان کتاب درنظر گرفته شده بود که کتاب 10 قصه از امام رضا ویژه کودکان 2175 نفر در استان و 715 نفر در زاهدان ، کتاب امام رضا و زندگی 620 نفر در استان و 199 نفر در زاهدان ، کتاب بانوی ملکوت 560 نفر در استان و 108 نفر در زاهدان ، کتاب چلچراغ با 526 نفر در استان و 142 نفر در زاهدان ، کتاب ماه غریب من با 488 نفر در استان و 120 نفر در زاهدان و کتاب مهارتهای زندگی در سیره رضوی با 437 نفر در استان و 63 نفر در زاهدان شرکت کننده داشته است.

وی افزود: در بین کتابخانه های مشارکتی هم پدیده این جشنواره کتابخانه شهید شوشتری زاهدان با 204 نفر شرکت کننده بود .

جواد محمدی از رشد 5/7 برابری میزان مشارکت شهرستان زاهدان ,  و رشد 3 برابری میزان مشارکت استان در جشنواره کتابخوانی رضوی امسال نسبت به جشنواره سال قبل خبر داد و علت این موفقیت را برنامه ریزی ، تبلیغات گسترده در سطح ادارات ، سازمانها و نهاد ها و همچنین نشست های توجیهی در سطح شهرستان عنوان کرد.


زاهدان کسب رتبه اول جشنواره رضوی در استان

زاهدان کسب رتبه اول جشنواره رضوی در استان

زاهدان کسب رتبه اول جشنواره رضوی در استان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها