اخبار برگزیده

سومین نشست کتابخوان کتابخانه امام حسین شهرستان زاهدان درسال96

سومین نشست کتابخوان کتابخانه امام حسین شهرستان زاهدان بوی تاریخ و ادبیات به خود گرفت .

در این نشست 5 عنوان کتاب با موضوعات ادبیات، تاریخ و دین معرفی شد.

کتاب به نامه های عین قضات همدانی نوشته عبدالله بن محمد عین القضاه کتابی با موضوع ادبیات بود که علیرضا رضایی به معرفی آن پرداخت.

کتاب بهشتی از زبان بهشتی نوشته فرامرز شعاع حسینی هم در این نشست توسط زهرا اکبری با موضوع تاریخ به حضار معرفی شد. مخاطب در این کتاب جنبه های مختلف زندگی شهیدبهشتی رااز زبان خود او می خواند.به طوری که برای تدوین این اثراز تمام مکتوبات شهید و بیانات منتشرنشده ایشان استفاده شده که ازطریق مرکزحفظ آثارایشان دردسترس نویسنده قرارگرفته است .

فرشته بمپوری هم کتاب به کودکی که هرگز زاده نشد به نویسندگی اوریانا فالاچی و با موضوع ادبیات معرفی کرد. این کتاب با زاویه دید اول شخص ودرقالب نامه ای از راوی داستان یک زن جوان که گویا خود فالاچی است با جنینی که در رحم خود باردار است نوشته شده که فرزند نازاده اش را از مصیبت های دنیا و بی رحمی آن می آگاهاند.

کتاب صبح ساحل به نویسندگی مهدی خدامیان ارانی هم به همت آناهید سلیمی و با موضوع دین معرفی شد. دراین نوشتاردرقالب نقل داستانهایی ازحیات امام صادق به توصیف ابعادمختلف آن زمان قرارگرفته است.دراین داستانها به گوشه هایی ازسیره اخلاقی وفضایل وکرامات امام صادقع نیزاشاره شده وزوایایی ازعلم وقدرت معنوی ایشان رابه تصویرکشیده است.

حامد زارعی هم حکایت زمستان به نویسندگی سعید عاکف را معرفی کرد . حکایت زمستان حکایت رزمنده ای است که درصحنه ای ازصحنه های نبرد می رود تا توسط دشمن دریک گور دسته جمعی دفن شود .درواپسین لحظات متوسل به وجودمقدس حضرت ابوالفضل العباس عمی گردد وبه معجزه آن حضرت ازمرگ حتمی نجات می یابد.                          


سومین نشست کتابخوان کتابخانه امام حسین شهرستان زاهدان درسال96

سومین نشست کتابخوان کتابخانه امام حسین شهرستان زاهدان درسال96

سومین نشست کتابخوان کتابخانه امام حسین شهرستان زاهدان درسال96

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها