اخبار برگزیده

کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان در هفته چهارم مرداد ماه 96

کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان در هفته چهارم مرداد ماه 96 

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان گفت : از سری برنامه های فرهنگی هفتگی که بر اساس برنامه ریزی قبلی و با هماهنگی کتابخانه ها اعلام می شود برنامه های متنوعی در سطح این شهرستان انجام شد.

جواد محمدی گفت : کتابداران کتابخانه امام حسین دو معرفی و جمع خوانی کتاب به نامهای "پایی که جا ماند" و "تن تن و سند باد" را انجام د .همچنین در بخش کودک ، کلاس قصه گویی و نقاشی برگزار شد.

وی افزود: برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت  ورود آزادگان به میهن اسلامی و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه نوجوانان از برنامه های کتابخانه کامبوزیا بود . همچنین جمشید نژاد معاون سیاسی اجتماعی استاندار و تعدادی از مسئولین استانی از این کتابخانه بازدید د و قول همکاری را برای آسفالت خیابان منتهی به کتابخانه کامبوزیا د.

جواد محمدی گفت : نشست کتابخوان ماه ، برپایی نمایشگاه تازه های کتاب و نمایشگاه کتاب به مناسبت بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و همچنین جمع خوانی و معرفی کتاب " آوازهای نخوانده " که مربوط به خاطرات اسیر آزاد شده محمد امین پور است از جمله برنامه های انجام شده در کتابخانه آیت ا... کفعمی شهرستان زاهدان است.

 

                                                                                                                                                             

 


کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان در هفته چهارم مرداد ماه 96

کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان در هفته چهارم مرداد ماه 96

کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان در هفته چهارم مرداد ماه 96

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها